XV Festiwal Francuskiej Poezji, Piosenki i Teatru „PROF-EUROPE 2023” zaprasza do udziału uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz liceum.


XV Festiwal Francuskiej Poezji, Piosenki i Teatru „PROF-EUROPE 2023” zaprasza do udziału uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz liceum.

W tym roku organizatorzy – Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego „PROF-EUROPE”, i Białołęcki Ośrodek Kultury – zapraszają do udziału w Festiwalu uczniów z całej Polski!

Pierwszy etap (szkolny)

Nauczyciele przeprowadzają w swoich szkołach nie później niż 28 lutego 2023 r. eliminacje w trzech kategoriach: poezja, piosenka i teatr. W wyniku eliminacji, szkoła może wyłonić maksymalnie po trzech reprezentantów do drugiego etapu w kategoriach poezja i piosenka. Nauczyciel wybiera również tytuł spektaklu teatralnego i aktorów, którzy zagrają główne role. Wyłonieni na tym etapie kandydaci są zobowiązani do nagrania wybranego utworu (piosenki, poezji lub fragmentu spektaklu teatralnego-ok.5 minut) w formacie mp4.

 

Drugi etap (wojewódzki)

Nauczyciele nadsyłają nagrania wideo piosenek, wierszy lub fragmentu spektaklu teatralnego (5 minut) po francusku (akceptujemy tylko piosenki, wiersze i sztuki teatralne napisane przez francuskich i frankofońskich twórców) do dnia 15 marca 2023 roku. Na podstawie przesłanych nagrań, Komisja złożona z członków Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego „PROF-EUROPE”, podejmie decyzję o zakwalifikowaniu kandydatów do III etapu.
Wyniki zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2023 r. na stronie https://profeurope.pl/konkursy-i-festiwale/

Trzeci etap (ogólnopolski) 3 czerwca 2023.

Kandydaci prezentują na scenie Białołęckiego Ośrodka Kultury przygotowany na ten etap utwór, inny niż przygotowany w pierwszym etapie. Spektakl teatralny nie może przekraczać 20 minut.

Wszystkie utwory muszą być zaprezentowane w języku francuskim.

Jury wybiera spośród nich zdobywców 1, 2 i 3 miejsca w każdej kategorii (piosenka, poezja i teatr). Otrzymują oni dyplomy i nagrody. Nazwiska laureatów są publikowane na stronie https://profeurope.pl/konkursy-i-festiwale/
Za zdobycie punktowanego miejsca, uczniowie szkół podstawowych uzyskują punkty kuratoryjne na świadectwie.

HARMONOGRAM FESTIWALU FRANCUSKIEJ PIOSENKI, POEZJI I TEATRU „PROF-EUROPE 2023”

Informacja o festiwalu przesłana do szkół do 15 stycznia 2023r.

Etap szkolny- 28 lutego 2023r.

Przesyłanie zgłoszeń ze szkół do 15 marca 2023 r.

Etap wojewódzki- 15 kwietnia 2023 r.

Etap ogólnopolski – 3 czerwca 2023 r.

POBIERZ KARTY ZGŁOSZEŃ – KLIKNIJ TUTAJ
Karty zgłoszeń wraz z plikami mp4 prosimy przesyłać na adres: profeurope.warszawa@gmail.com

Regulamin festiwalu: KLIKNIJ TUTAJ