Nasi Partnerzy

Instytut Francuski w Warszawie

ul. Widok 12, 00-023 Warszawa

www.institutfrancais.pl

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa

www.cknjoiee.uw.edu.pl/pl/ukknjf

Biuro obsługi klienta

tel. 22 667 58 08, od poniedziałku do piątku w godz.: 8:30-16:30

http://hachettefle.pl/

Wydawnictwo Nowela

Junikowska 64, 60-163 Poznań

www.nowela.pl

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP)

ul. Widok 8, 00-023 Warszawa

www.ccifp.pl