O Stowarzyszeniu


PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce liczy obecnie 250 członków, należy do Międzynarodowej Federacji Nauczycieli  Języka Francuskiego i działa na terenie Polski w 6 oddziałach regionalnych. PROF-EUROPE posiada status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego).

Cele działalności:

– integracja środowiska nauczycieli języka francuskiego, nauczycieli przedmiotów wykładanych po francusku i nauczycieli nauczania zintegrowanego i przedszkolnego prowadzących zajęcia z języka francuskiego,

– ułatwianie startu zawodowego młodym nauczycielom języka francuskiego, absolwentom filologii romańskiej i absolwentom kierunków dających uprawnienia do nauczania języka francuskiego,

– wymiana doświadczeń, pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wzbogacanie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli języka francuskiego,

– prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej wśród nauczycieli języka francuskiego,

– promowanie nauczania języka francuskiego w Polsce na wszystkich szczeblach edukacyjnych,

– promowanie idei frankofonii w Polsce.

Dlaczego warto zostać członkiem PROF-EUROPE:

Otrzymasz bieżące informacje o ważnych wydarzeniach dotyczących języka francuskiego: stażach we Francji i krajach frankofońskich , szkoleniach i konferencjach, konkursach, wydarzeniach kulturalnych i inne.

Dowiesz się o wolnych etatach i zastępstwach dla nauczycieli języka francuskiego.

Możesz starać się o dofinansowanie  różnych projektów promujących język francuski, a także o dofinansowanie udziału w konferencjach, warsztatach i spotkaniach.

Dołącz do Nas:

Jeśli chcesz zostać członkiem naszego Stowarzyszenia, zgłoś się do najbliższego oddziału regionalnego, których jest 6 w całej Polsce. Prawa członka Stowarzyszenia nabywa się po wypełnieniu koniecznego formularza i opłaceniu składki rocznej w wysokości 60 złotych. Dla studentów i nauczycieli emerytowanych składka roczna wynosi 30 złotych.

Jak założyć oddział PROF-EUROPE:

  1. Znaleźć minimum 10 osób chętnych do przystąpienia do Stowarzyszenia.
  2. Skontaktować się z Zarządem Głównym (e-mail: profeurope@profeurope.pl)
  3. Zwołać zebranie założycielskie, na którym:

– obecni zapoznają się ze statutem PROF-EUROPE, w tym szczególnie z punktem C statutu dotyczącym Regionalnych Władz Stowarzyszenia,

– odbędą się wybory do Zarządu Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia,

– sporządzony zostanie wniosek do Zarządu o powołanie oddziału regionalnego z podaniem adresu jego siedziby, z listą obecności na zebraniu założycielskim, wskazaniem władz Zarządu Oddziału (Zarząd Oddziału składa się z 3-5 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Z-cę Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza),

– do wniosku należy dołączyć wypełnione i podpisane deklaracje członkostwa przez wszystkich członków założycieli oraz dowód wpłaty składek na konto PROF-EUROPE.

  1. Przesłać wniosek wraz z załącznikami do Zarządu Głównego PROF-EUROPE, al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa.
  2. Zarząd Główny podejmuje uchwałę o powołaniu oddziału na podstawie wniosku i załączników oraz występuje o wpisanie oddziału do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

 

PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego

Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa

NIP: 525-16-42-158 Regon: 011115111 KRS 0000221486
Numer konta: 21 1090 1072 0000 0001 0372 2521
IBAN: PL21109010720000000103722521
SWIFT/Code BIC: WBKPPLPP