Członkostwo w PROF-EUROPE


Dlaczego warto przystąpić do PROF-EUROPE?

Siedem powodów, dla których warto przyłączyć się do Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego:

 1. Otrzymywanie bieżących informacji o: szkoleniach, konferencjach w Polsce i krajach francuskojęzycznych, o konkursach, festiwalach, olimpiadzie j. francuskiego oraz innych wydarzeniach oświatowych i kulturalnych dla nauczycieli i studentów.
 2. Możliwość współpracy i realizacji wspólnych projektów z: nauczycielami j. francuskiego w Polsce działającymi w sześciu oddziałach regionalnych i z całego świata należącymi do FIPF – Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Języka Francuskiego, stanowiącymi wspólnotę liczącą 80.000 osób ze 180 organizacji i 130 krajów.
 3. Udział w: szkoleniach i konferencjach oferowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie dla nauczycieli j. francuskiego, które odpowiadają na bieżące potrzeby edukacyjne.
 4. Perspektywa wpływu na politykę językową w Polsce ze względu na posiadany przez PROF-EUROPE status OPP – Organizacji Pożytku Publicznego reprezentującej grupę zawodową nauczycieli języka francuskiego.
 5. Dostęp do informacji o wolnych stanowiskach pracy, zastępstwach i innych ofertach zawodowych dla nauczycieli języka francuskiego.
 6. Korzystanie ze zniżek: legitymacja członkowska uprawnia do zniżek, a czasem nawet do korzystanie z bezpłatnego wstępu do niektórych muzeów we Francji i w krajach francuskojęzycznych.
 7. Pozyskiwanie dofinansowania: Stowarzyszenie współfinansuje projekty (konkursy, festiwale…) swoich członków promujące j. francuski i jego nauczanie oraz udział w konferencjach, warsztatach i spotkaniach. Ponadto jako organizacja pozarządowa ma prawo do występowania o dofinansowanie do władz lokalnych (Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta i inne), które dysponują funduszami na dotowanie działalności NGO. Członkowie Stowarzyszenia skorzystali wielokrotnie z tego typu dotacji lokalnych, aby zrealizować projekty promocji francuskiego w swoich regionach.

Dołącz do Nas:

Jeśli chcesz zostać członkiem naszego Stowarzyszenia, zgłoś się do najbliższego oddziału regionalnego, których jest sześć w całej Polsce lub napisz do Zarządu Głównego na adres: profeurope@profeurope.pl. Prawa członka Stowarzyszenia nabywa się po wypełnieniu koniecznego formularza i opłaceniu składki rocznej w wysokości 60 złotych. Dla studentów i nauczycieli emerytowanych składka roczna wynosi 30 złotych.

Numer konta: 21 1090 1072 0000 0001 0372 2521

Właściciel konta: PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce, Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, miejscowość lub nazwa oddziału regionalnego, składka członkowska za rok …

Jak założyć oddział PROF-EUROPE:

1. Znaleźć minimum 10 osób chętnych do przystąpienia do Stowarzyszenia.
2. Skontaktować się z Zarządem Głównym (e-mail: profeurope@profeurope.pl)
3. Zwołać zebranie założycielskie, na którym:

 • obecni zapoznają się ze statutem PROF-EUROPE, w tym szczególnie z punktem C statutu dotyczącym Regionalnych Władz Stowarzyszenia,
 • odbędą się wybory do Zarządu Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia,
 • sporządzony zostanie wniosek do Zarządu o powołanie oddziału regionalnego z podaniem adresu jego siedziby, z listą obecności na zebraniu założycielskim, wskazaniem władz Zarządu Oddziału (Zarząd Oddziału składa się z 3-5 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Z-cę Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza),
 • do wniosku należy dołączyć wypełnione i podpisane deklaracje członkostwa przez wszystkich członków założycieli oraz dowód wpłaty składek na konto PROF-EUROPE.

4. Przesłać wniosek wraz z załącznikami do Zarządu Głównego PROF-EUROPE, al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa.
5. Zarząd Główny podejmuje uchwałę o powołaniu oddziału na podstawie wniosku i załączników oraz występuje o wpisanie oddziału do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).