Biuletyn


Stowarzyszenie PROF-EUROPE  wydało w latach 1998- 2014 czternaście BIULETYNÓW  pod oficjalnym numerem ISSN 1507-7810.

Trzynaście numerów zostało wydrukowanych w tysiącu egzemplarzy każdy i rozprowadzonych głównie wśród członków PROF-EUROPE. Pozostałe egzemplarze posłużyły do celów promocyjnych i informacyjnych w różnych instytucjach i organizacjach. Ostatni numer biuletynu: 14/2014 został opublikowany wyłącznie w wersji elektronicznej.

BIULETYN PROF-EUROPE stał się ważnym odniesieniem bibliograficznym dla studentów kolegiów nauczycielskich (przyszłych nauczycieli j. francuskiego w Polsce) w redagowaniu prac dyplomowych i licencjackich oraz prac magisterskich na kierunkach uzupełniających.

Redaktorkami naczelnymi BIULETYNU były:

Anna GRZEGOROWSKA, numery BIULETYNU od 1 do 3,
Barbara GŁOWACKA, numery BIULETYNU 4 i 5.
Ewa KALINOWSKA, numery od 6 do 14.