Zaproszenie wydarzenie pn. Rendez-vous z francuskim


20 marca 2023 r. w Studenckim Centrum Kultury UO odbędzie się wydarzenie pn. Rendez-vous z francuskim. Jego celem jest m.in. propagowanie języka francuskiego oraz kultury państw frankofońskich i popularyzacja nauki.


Jego adresatami są studenci Uniwersytetu Opolskiego, mieszkańcy Opola i uczniowie opolskich szkół. W planie wydarzenia, dostępnym w załączniku pod tekstem, są m.in. referaty naukowe, które zostaną wygłoszone przez naukowców polskich i zagranicznych. Przewidziano również przeprowadzenie zbiórki charytatywnej czy występ muzyczny w wykonaniu Martyny Dubińskiej. Spotkanie będzie mieć charakter edukacyjny, naukowy i kulturalny.

Event będzie się składał z trzech paneli:
1. prezentacyjnego: 
wystąpią w nim przedstawiciele olimpiady Zwolnieni z Teorii, projektu Rendez-vous z francuskim 2 oraz Polskiej Fundacji dla Afryki z Krakowa
2. naukowego: wystąpią polscy i zagraniczni naukowcy (Francja, Brazylia), którzy wygłoszą swoje referaty dotyczące języka francuskiego i literatury francuskiej
3. rozrywkowego: panel ten będzie się składał z części artystycznej (muzyka francuska), loterii charytatywnej (loteria fantowa), części, w której wystąpi znany popularyzator kultury francuskiej w Polsce Mikołaj Rey oraz dziennikarka TVN, konferansejrka, blogerka Urszula Chincz.

Goście specjalni wydarzenia:
Mikołaj Rey (uczestnik MasterChef),
Urszula Chincz (dziennikarka telewizji TVN)
o dr Sonia Szramek-Karcz (Uniwersytet Śląski),
Katarzyna Urban i Mateusz Gurbiel (Polska Fundacja dla Afryki z Krakowa),
Adam Wróbel (Zwolnieni z Teorii),
dr Lian Chen (Paryż),
mgr Vanessa Ferreira Vieira (doktorantka, São Paulo),
mgr Olcay Karabag (doktorantka, Paryż),
Martyna Dubińska (artystka);

Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE i Instytutu Francuskiego w Polsce oraz Radia Opole.

Organizatorami „Rendez-vous z francuskim” są Katedra Języka Francuskiego UO, Katedra Literatury Francuskiej i Frankofońskiej UO oraz Projekt społeczny Rendez-vous z francuskim 2 działający w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii.