X Wojewódzki Konkurs Recytatorski – wyniki


Sprawozdanie z przeprowadzenia Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego w   Języku Francuskim w XXX LO w Lublinie

W bieżącym roku szkolnym konkurs został przeprowadzony w formie stacjonarnej.

Organizatorzy konkursu: PROF-EUROPE oddział Lublin, XXX LO w Lublinie.

Konkurs odbył się dnia 27 marca 2023 r. w siedzibie XXX LO w Lublinie. Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin, dr Krzysztofa Żuka. W konkursie wzięło udział 20 uczniów: 1 osoba ze szkoły podstawowej i 19 z liceum.

Jury w składzie: dr Maria Cichoń, profesor UMCS, Katedra Romanistyki, Instytut Neofilologii UMCS, dr hab. Alicja Koziej, Katedra Romanistyki, ekspert literaturoznawstwa romańskiego oraz pan Kazimierz Deryło, założyciel i wieloletni dyrektor Alliance Française przyznało następujące nagrody:

Kategoria szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce: Julia Łanda, « Cet amour » Jacques Prévert, XXI LO im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

II miejsce: Katarzyna Kulczycka, « Demain dès l’aube » Victor Hugo, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie

III miejsce: Maryla Świderska, « Pour faire le portrait d’un oiseau » Jacques Prévert, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie

Wyróżnienia:

– Aleksandra Łontkowska, « Desiderata » Max Ehrmann (tłum. Hubert Claes), II LO im. gen. G. Orlicz Dreszera w Chełmie

– Zofia Lenart, « L’image » Anna de Noailles, Międzynarodowe LO Paderewski w Lublinie

Szkoły podstawowe reprezentowała Pola Gąszczyk ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie recytując utwór Jean de la Fontaine « La Cigale et la Fourmi » i zdobywając główną nagrodę.

Członkowie jury byli pełni uznania dla uczestników za poziom opanowania języka francuskiego oraz wyskoki poziom merytoryczny konkursu.

Przyznana przez PROF – EUROPE kwota dofinansowania: 800,00 zł.

Wartość zakupionych nagród: 694,41 zł.

Prosimy o przesłanie kwoty na konto wskazane na odwrocie faktur.

Opracowanie: Agnieszka Drzewiecka