I Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Języka Francuskiego


3 grudnia 2016 odbyła się w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego (UKKNJF) w Warszawie I Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Języka Francuskiego. W Konferencji wzięło udział ponad 100 nauczycieli z całej Polski. Dokładny program konferencji znajduje się poniżej. Organizatorami byli: PROF-EUROPE, Stowarzyszenie PASE i UKKNJF UW. Dziękujemy naszym partnerom, w szczególności: Instytutowi Francuskiemu w Warszawie oraz Francusko – Polskiej Izbie Gospodarczej.