Oddział w Warszawie


Zarząd Oddziału:

Prezes Zarządu: Agnieszka Spisacka-Kraciuk

Zastępca Prezesa: Małgorzata Chojnacka

Sekretarz: Marta Jackowska

Skarbnik: Sylwia Włodarczyk

Członek Zarządu: Sébastien Ducourtioux

Anna Grzegorowska: prezes honorowa

Aneta Porczyk Fromowitz: członek wspierający

Dane kontaktowe:

Adres: UKKNJF UW. Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa

Kontakt e-mail: profeurope.warszawa@gmail.com

Aktualności z oddziału: