Oddział w Lublinie


Zarząd Oddziału:

Prezes: Anna Białek-Marek
Wiceprezes: Dorota Nowiszewska-Machoń
Skarbnik: Magdalena Supryn-Klepcarz
Członek Zarządu: Maria Cichoń

Dane kontaktowe:

Adres: Instytut Filologii Romańskiej UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A/425, 20-031 Lublin

 mail: annabialek7@wp.pl

Aktualności z oddziału: