Spotkanie członków oddziału PROF-EUROPE Lublin


10 listopada 2017 odbyło się spotkanie członków oddziału PROF-EUROPE Lublin. Odbyło się w gościnnych progach XXIX LO (dawne Gimnazjum nr 9) i przebiegało w wyjątkowo familijnej atmosferze…
Spotkanie było okazją do podziękowań dotychczasowemu prezesowi oddziału Richardowi SORBETOWI za zaangażowanie i wieloletnią pracę merytoryczną i organizacyjną w lubelskim oddziale PROF-EUROPE. Lubelscy nauczyciele nie rozstają się jednak z Richardem, który został Prezesem honorowym lubelskiego oddziału PROF-EUROPE i będzie nadal ich wspierał w pracach nad przygotowaniem konkursu piosenki francuskiej, wiedzy o Francji, ortograficznego, tłumaczeniowego i pewnie wielu, wielu innych;) Na spotkanie przybyła również prof. Urszula Paprocka-Piotrowska, która jako Prezes Zarządu Głównego PROF-EUROPE w imieniu całego Zarządu podziękowała Richardowi za wiele lat współpracy.

Konkurs Wiedzy o Francji 2017


Chers Collègues et Amis de PROF-EUROPE LUBLIN,
Vous êtes cordialement invités au 13ème Concours Régional « Connaissance de la France » qui aura lieu le mercredi 13 décembre 2017 au Lycée No 29 de Lublin, ul. Lipowa 25 : à 10 heures pour les Collégiens, et à 12 heures pour les Lycéens.
Organisatrices :
-Anna BIAŁEK-MAREK et Justyna PASTERNAK, du Lycée No 29 de Lublin.
-Magdalena SUPRYN-KLEPCARZ et Agnieszka DRZEWIECKA, du Lycée No 30 de Lublin.
Veuillez trouver ci-dessous le règlement de ce Concours (en polonais).
Attention : vous avez jusqu’au 1er decembre 2017 pour inscrire vos élèves/lycéens!
Les inscriptions sont à envoyer à:
Anna BIAŁEK-MAREK : annabialek7@wp.pl ou Justyna PASTERNAK justuspastus1@wp.pl
REGULAMIN XIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „WIEDZY O FRANCJI” DLA GIMNAZJALISTÓW I LICEALISTÓW
13 grudnia 2017 r.
Organizatorami XIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Francji są :
•Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego Prof-Europe Oddział w Lublinie,
•Anna BIAŁEK-MAREK i Justyna PASTERNAK,
•XXIX LO im. cc mjra Hieronima Dekutowskiego ps. ”Zapora”w Lublinie,
•Magdalena SUPRYN-KLEPCARZ i Agnieszka DRZEWIECKA,
•XXX LO im w Lublinie.
Konkurs odbędzie się dnia 13 grudnia 2017 roku (środa), w XXIX LO, ul. Lipowa 25 w Lublinie,
•godz. 10:00 dla uczniów gimnazjum
•godz. 12:00 dla uczniów liceum.
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwado 1 grudnia 2017 roku.
Celem konkursu jest pogłębianie zainteresowania uczniów kulturą Francji oraz popularyzacja i promocja języka francuskiego.
•W konkursie biorą udział grupy trzyosobowe.
•Test jest przygotowany w języku polskim.
•Liczba grup z jednej szkoły biorących udział w konkursie – 2 drużyny.
Zgłoszenia zawierające nazwę szkoły, nazwisko nauczyciela przygotowującego oraz ilość grup i nazwiska uczniów prosimy przesyłać mailem na adres :
z dopiskiem: Konkurs Wiedzy o Francji 2017.
Avec mes meilleurs sentiments.
Anna BIAŁEK-MAREK
Présidente PROF-EUROPE Lublin