Oddział w Warszawie


Zarząd Oddziału:

Prezes: Sylwia Włodarczyk

Wiceprezes: Paulina Jałtuszyk

Skarbnik: Marta Magdalena Jackowska

Członek Zarządu: Sylwia Puciło

Dane kontaktowe:

Adres: UKKNJF UW. Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa

Kontakt e-mail: profeurope.warszawa@gmail.com

Aktualności z oddziału: