Oddział w Warszawie


Zarząd Oddziału:

Prezes: Anna Grzegorowska

Wiceprezes: Sylwia Włodarczyk

Skarbnik: Marta Magdalena Jackowska

Członek Zarządu: Aneta Porczyk – Fromowitz

Członek Zarządu: Małgorzata Chojnacka

Dane kontaktowe:

Adres: UKKNJF UW. Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa

Kontakt e-mail: profeurope.warszawa@gmail.com

Aktualności z oddziału: