Zgłoszenie na szkolenie


 

 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w 2021 roku na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym z języka francuskiego.

Program:
16.00-17. 00 Egzamin ósmoklasisty – dr Marlena Deckert
17.00-18.00 Egzamin maturalny – mgr Bernarda Paszko

 

Prosimy załączyć plik w formacie pdf lub jpg z potwierdzeniem płatności