CONCERT « CHANTS DE NOËL »


Sekcja Warszawska Stowarzyszenia Nauczycieli
Języka Francuskiego w Polsce « PROF-EUROPE »
we współpracy z Fundacją PRIMUS
serdecznie zaprasza
uczniów języka francuskiego oraz ich nauczycieli
do wzięcia udziału 

w Koncercie Kolęd Francuskich,
który odbędzie się w piątek 13 grudnia 2019 r. o godz. 14:00
 w auli Szkół Fundacji Primus przy ulicy  Pułkownika Zoltána Baló 1 w Warszawie.
 
Formularz zgłoszeniowy wraz z plikiem mp3 prosimy przesłać pocztą elektroniczną
 do 3 grudnia 2019 r.
na adres:  kasbial22@gmail.com