Europejski Dzień Języków w oddziale bydgosko – toruńskim


Europejski Dzień Języków Obcych to międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. My w tym roku również włączyliśmy się w świętowanie! W Niepublicznej Szkole Podstawowej oraz Niepublicznym Gimnazjum w Gąskach odbył się Dzień Języków Obcych, a w Szkole Podstawowej nr 4 w Toruniu – Europejski Dzień Języków.
Przedstawiciel każdej klasy wylosował kraj, który klasa zaprezentowała 26 września.
W Gąskach obchody odbyły się na zasadzie konkursu. Uczniowie oraz Jury mieli okazję zwiedzić każdy kraj, posmakować jego potraw oraz poznać kilka ciekawostek i słów w tym języku.

W Gąskach miejsce drugie zdobyła klasa I SP, która zaprezentowała Francję. Miejsce trzecie zdobyła klasa V SP, która przeniosła nas do Belgii i zachwyciła smakiem prawdziwej, belgijskiej czekolady.

Obchody Dnia Języków Obcych zakończył quiz o ciekawostkach dotyczących różnych języków obcych.

Organizacją imprezy zajęły się p. Alicja Cwalińska (nauczyciel języka francuskiego) oraz p. Anna Madejska (nauczyciel języka angielskiego).

W Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu prezentacje miały charakter festiwalowy. W tym roku klasy przedstawiły m.in. kraje członkowskie, zrzeszone i obserwatorów Międzynarodowej Organizacji Frankofonii takie jak Rumunia, Grecja, Serbia, Litwa, Estonia, Chorwacja, Łotwa, Słowenia, Ukraina.

Organizacją imprezy zajęła się p. Marta Samolej-Chmielewska (nauczyciel języka francuskiego i angielskiego) oraz wychowawcy klas.